Over Amstelveen

Kerngegevens

Aantal inwoners: 85.749
Oppervlak: 44
Website: www.amstelveen.nl

Algemeen

Verkeer en Vervoer

De A9, die van oost naar west door de gemeente loopt biedt automobilisten toegang tot Amstelveen via de afslagen 4 en 5. Tevens is de A10 een belangrijke verkeersader voor het noordelijke deel van de gemeente. De belangrijkste noord-zuid as is de Beneluxbaan.
De stad is sinds 1990 verbonden met Amsterdam via een sneltram (metrolijn 51) en tramlijn 5. De Zuidtangent-bus verbindt Amstelveen sinds 2002 met Amsterdam Zuidoost en met Schiphol, Hoofddorp en Haarlem. Daarnaast zijn er nog 13 andere busverbindingen die geëxploiteerd worden door Connexxion en BBA. Bijna alle lijnen komen samen op het centrale busstation (afbeelding), wat beter bekend staat als het Busstation Amstelveen.
De gemeente heeft sinds 1950 geen eigen spoorwegstation meer, maar is wel goed bereikbaar vanaf de stations Amsterdam Zuid, Amsterdam Bijlmer ArenA en Schiphol via de genoemde bus-, tram- en metroverbindingen. Amstelveen is de grootste Nederlandse gemeente zonder een NS-station.


Werk

Amstelveen is een voorstad van Amsterdam en geldt voornamelijk als slaapstad voor werknemers die in Amsterdam en op Schiphol werken. In de loop der jaren hebben zich echter kantoren van meerdere (internationale) ondernemingen in de stad gevestigd, waaronder de hoofdkantoren van de KLM en KPMG. Hierdoor telt de gemeente zelf ook veel arbeidsplaatsen. Amstelveen probeert de kantorenmarkt verder te ontwikkelen maar stuit hierbij op hevige concurrentie uit de regio. Momenteel staan 1.409 personen geregistreerd als werkzoekenden met een uitkering. De afname is met name bij 25-44 jarigen. In drie jaar tijd halveerde bij deze groep het aantal werklozen. Landelijk laat deze groep ook de sterkste daling zien. Daarentegen komen laaggeschoolde personen juist moeilijker aan de slag. Deze conclusies gelden zowel voor mannen als vrouwen, zo staat in het statistisch rapport ‘Facts and Figures 2007-2008’.

Cultuur

Schouwburg

Schouwburg Amstelveen verzorgt een gevarieerd aanbod aan nationale en internationale voorstellingen met professionele podiumkunsten in de Grote en Kleine Zaal. Het programma
bestaat uit voorstellingen van verschillende genres (toneel, ballet & dans, cabaret,
musical en show, opera en operette) waarin artistieke kwaliteit en avontuur speerpunten
vormen. De jeugd-, jongeren- en familievoorstellingen nemen een belangrijke plaats in de programmering in en dit aanbod is de laatste jaren uitgebreid. Jaarlijks vinden diverse premières plaats. Het grootste gedeelte van de programmering bestaat uit voorstellingen met een grotere toegankelijkheid, daarnaast worden ook onconventionele producties aangeboden.
Een onderdeel van de schouwburg vormt de Cinema Amstelveen waar films worden vertoond. Een belangrijk onderdeel vormt het jeugdfilmprogramma.
“Storm” is het nieuwe podium voor aankomend talent, in 2004 gestart als onderdeel van de programmering in de Kleine Zaal. Zo krijgt plaatselijk talent de kans om op een professioneel podium op te treden.
De schouwburg voert een beleid voor culturele verhuringen aan bedrijven, professionele theatergroepen en amateurkunstgezelschappen uit Amstelveen.
De Schouwburg biedt sinds 2005 de gelegenheid voor lokale kunstenaars om te exposeren in de foyers.

Poppodium

Het poppodium P60 is gestart in 2001. Het aanbod richt zich op de doelgroep jongeren en jong volwassenen die in de gelegenheid gesteld worden uiteenlopende genres concerten,
dance-events, media-events en/of andere voorstellingen te bezoeken. In enkele jaren
heeft P60 een sterke ontwikkeling laten zien en zich weten te positioneren met een aanbod dat veel bezoekers uit Amstelveen trekt en in toenemende mate ook uit de regio. Ook in het landelijk circuit van poppodia is de naam gevestigd.
Dit blijkt onder meer uit de twee nominaties als ‘Beste poppodium’.
Naast de reguliere voorstellingen is P60 actief met multi-media projecten. De projecten “De nacht van angst, lust, hoop en stilte” en het jaarlijkse internationale VJOlogyproject hebben geleid tot subsidiering in het kader van Actieplan Cultuurbereik. Door de investeringen in cameratoezicht en mediaregie is P60 voorloper op het gebied van veiligheidspreventie en visuele kunst.
Door subsidie uit de kwaliteitsimpuls heeft P60 een in het oog springend virtueel
podium gerealiseerd genaamd Global Stage TV. Global Stage TV is een audiovisuele verbinding via internet tussen verschillende podia in de wereld. Het biedt mogelijkheden om tegelijkertijd programma’s van die podia te bekijken en te beluisteren. Tevens is Global Stage een communicatieplatform voor muzikanten,
discjockeys, videojockeys en beeld- en muziekliefhebbers. Gebruikers kunnen ook een eigen podium ‘bouwen’ en hun eigen tape via webcam laten horen en/of zien. De techniek is zo gemaakt dat het toegang biedt voor alle jongeren in de wereld, ongeacht de kwaliteit/snelheid van de internetverbinding.
Naast een professioneel aanbod biedt P60 ook een podium voor lokale en regionale(amateur) bands en initiatieven.
De finale van de popprijs Amstelland en Meerlanden vindt elk jaar in P60 plaats
na voorrondes in onder meer Ouderkerk en Uithoorn. Het poppodium organiseert daarnaast jaarlijks vier cultureel educatieve voorstellingen en participeert in het 4 Podiumkunsten en film 11 EU programma ‘Jeugd’ met Europese uitwisselingsprojecten voor jongeren.

Poppentheater

Het Amstelveens Poppentheater is een begrip in Amstelveen, de regio en landelijk. Dit is het logische gevolg van de jarenlange ontwikkeling die met veel inzet van medewerkers
is bereikt. Welke generatie Amstelveners heeft hier niet eens een voorstelling bezocht?
Het intieme theater biedt voorstellingen die speciaal gericht zijn op de doelgroep kinderen. Met het bezoeken van voorstellingen in het poppentheater komen kinderen al op jonge leeftijd in aanraking met verschillende cultuuruitingen.
Het Poppentheater heeft daarnaast een rol in het gemeentelijk aanbod voor cultuureducatie. Regelmatig vinden educatieve voorstellingen voor het onderwijs
in het theater plaats. Recent zijn nieuwe activiteiten opgestart zoals de peutervoorstellingen op de woensdagochtend en woensdagmiddag, exposities en samenwerking
met Kinderrijk.

Voorstellingen in wijkcentra

In de verschillende wijkcentra in de gemeente Amstelveen vindt gedurende het jaar een
circa vijftien kindervoorstellingen plaats. De voorstellingen worden gesubsidieerd
door de gemeente en georganiseerd door de stichting Cardanus. De voorstellingen
van verschillende genres hebben als doel cultuurdeelname van kinderen te verhogen
en hebben een laagdrempelig karakter.

Cultuurcentrum VU Griffioen

Cultuurcentrum VU Griffioen (onderdeel van de Vrije Universiteit) is gehuisvest in
de studentenwijk Uilenstede. Het theater dat in 1998 gebouwd is, biedt een uitgebreid
aanbod van theater- en muziekvoorstellingen in het vlakke vloer theater.
Daarnaast organiseert Griffioen (culturele) cursussen en kunnen arthouse-films
bezocht worden in de kleine filmzaal.
De marketinginspanning van Griffioen van de afgelopen jaren heeft tot
resultaat dat behalve studenten ook meer inwoners van Amstelveen Griffoen bezoeken.
Griffioen bereikt vooral jongeren, studenten en ontvangt ook scholen.

Theater Amsterdamse Bos

In het Amsterdamse Bos ligt Openluchttheater Amsterdamse Bos waar jaarlijks in de zomermaanden een reeks openlucht voorstellingen plaatsvindt.
Het theatergezelschap is klein begonnen, maar inmiddels uitgegroeid tot een landelijk succes. Bezoekers van het theater komen uit heel het land. De tribune biedt plaats aan tweeduizend bezoekers. Bij mooie zomeravonden is dit soms niet toereikend.
De voorstellingen in het theater zijn zeer laagdrempelig en leveren een
goede bijdrage aan het verhogen van de cultuurparticipatie.
Bezoekers van het theater komen uit alle lagen van de bevolking.

Musea

Nabij het winkelcentrum Stadshart Amstelveen is het Cobra Museum gevestigd. Het Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen is op initiatief van de gemeente in 1995 gestart en is ondergebracht in een zelfstandige stichting. Het Cobra Museum verzorgt tentoonstellingen op het gebied van moderne kunst. In relatief korte tijd heeft het museum een sterke identiteit ontwikkeld en zich weten te positioneren als landelijk bekend museum. In de landelijke pers worden de exposities van het museum met behoorlijke regelmaat gerecenseerd.
Regelmatig geeft het museum eigen publicaties uit bij tentoonstellingen.
Het Cobra Museum programmeert tentoonstellingen dat publiek uit het hele land trekt en positioneert zich in de landelijk top vijftien van musea in het land.
In de binnentuin van het museum is een Japanse kiezeltuin ingericht door Tajiri.
Naast het Cobra Museum is er een tweede museum binnen de gemeente dat zich richt op moderne kunst. Dit is het Museum Jan van der Togt, dat zich bevindt in 't oude dorp van Amstelveen.

De Electrische Museumtramlijn Amsterdam laat het verleden opnieuw beleven.
De gerestaureerde antieke tramwagens zijn afkomstig uit verschillende Europese steden, zoals Rotterdam, Wenen en Praag. De trams worden bemand door vrijwilligers en rijden over een mooie tramlijn. De rit start in Amsterdam vanaf het monumentale Haarlemmermeerstation en rijdt vervolgens langs het Amsterdamse Bos. De rit gaat vervolgens langs de Amstelveense Heemparken met als eindstation de Amstelveense Poel bij Bovenkerk. De tram rijdt iedere zondag tussen Pasen en eind oktober tussen 11.00 uur en 17.00 uur.

Evenementen

Stadspleinfestival

Het Stadspleinfestival werd tot en met 2005 jaarlijks door de gemeente georganiseerd. Het evenement biedt één keer per jaar een buitenpodium voor het plaatselijke culturele leven en vindt aan het begin van het culturele seizoen plaats.
Verschillende disciplines kunnen deelnemen zoals de professionele culturele instellingen, beeldend kunstenaars en amateurkunstverenigingen.
Het is een breed georiënteerd festival dat tot doel heeft de cultuurdeelname en het culturele klimaat van de gemeente Amstelveen te bevorderen.
In 2004 werd het festival gecombineerd met de Vrijwilligersmarkt.

Broersepark-evenement

Jaarlijks vinden in de laatste weken van de zomervakantie drie openluchtvoorstellingen plaats in het Broersepark. Het zijn culturele familievoorstellingen gericht op kinderen van 4 tot en met 12 jaar en hun ouders. Het Broersepark-evenement heeft zich ontwikkeld
tot een bekend en gewaardeerd zomerevenement.

Atelierroute

Deze jaarlijks terugkerende Atelierroute heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld. Tientallen ateliers van professionele Amstelveense kunstenaars worden
opengesteld. De bekendheid van deze kunstenaars wordt daardoor vergroot en er kunnen kunstwerken gekocht worden.

Intocht Sinterklaas

De Sint wordt jaarlijks ontvangen in de Schouwburg. Alle kinderen in de gemeente Amstelveen zijn hierbij van harte welkom en ontvangen een cadeautje van de Sint.

Herdenking gevallenen Nederlands Indië

Het comité Herdenking Gevallenen Nederlands Indië organiseert jaarlijks de herdenkingsbijeenkomst die plaatsvindt op 14 augustus. Met de activiteit wordt beoogd te herdenken en bij te dragen aan het bevorderen van (wederzijds) begrip. De activiteit vindt plaats bij het Indië monument in het Broersepark. Jaarlijks is een groot aantal personen aanwezig bij de herdenking.

Sport

Amstelveen beschikt over een groot en gevarieerd aanbod aan sportvoorzieningen. Het merendeel van de 236 sportaccommodaties wordt gevormd door de sportvelden: voetbal, hockey, handbal, korfbal, honk- en softbal, rugby en cricket. Verder is er zwembad De Meerkamp met diverse binnenbaden en buitenbaden en er is een oefenwielercircuit.

Golfbanen zijn te vinden in de buurgemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer. Onder de hockeyvelden bevindt zich het Wagenerstadion in het Amsterdamse Bos en ook de Bosbaan bevindt zich op Amstelveens grondgebied. Deze sportvoorzieningen worden gebruikt door ongeveer 85 in Amstelveen gevestigde sportverenigingen en door veel particulieren. Ook topsport wordt in Amstelveen beoefend. Bij onder andere hockey, volleybal en badminton draaien enkele Amstelveense clubs mee in de Nederlandse top.